Logo Kanclex

Oferta

(Kliknij poniżej by rozwinąć)

KLIENT INDYWIDUALNY

Mnogość przepisów, normujących nasze codzienne życie niejednokrotnie spędza sen z powiek. Niezrozumiały język oficjalnych pism, podań, wielość wymogów jakie trzeba spełnić, aby doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału sprawia, że wielu ludzi poddaje się już na starcie. Z myślą o każdym, kto potrzebuje pomocy prawnika powstała nasza oferta.

1. Sprawy urzędowe, administracyjne:
- wyjaśnianie treści pism otrzymanych z urzędu;
- sporządzanie odpowiedzi na pisma urzędowe;
- pomoc w sprawach urzędowych i obywatelskich – sporządzanie pism, wskazanie odpowiednich urzędów i instytucji do rozpoznania sprawy.

2. Sprawy karne i o wykroczenia:
- procedura sądowa – konsultacje i porady;
- wyjaśnianie treści pism otrzymanych z sądów i sporządzanie odpowiedzi na nie;
- sporządzanie pism i wniosków procesowych:

• prywatny akt oskarżenia,
• obrońca z urzędu,
• tłumacz,
• umorzenie kosztów,
• zmiana miejsca wykonania kary,
• rozłożenie grzywny na raty;

- mandaty – odmowa przyjęcia, uchylenie, uznanie i zapłata;
- kontakt z kuratorem sądowym.

3. Rozwiązywanie problemów prawnych życia codziennego:
- wyjaśnianie treści pism otrzymanych z sądów, sporządzanie odpowiedzi na nie, prowadzenie korespondencji z sądami;
- umowy – kompleksowa obsługa przy tworzeniu, podpisywaniu, stosowaniu i rozwiązywaniu;
- reklamacje - porady i konsultacje, procedura reklamacyjna;
- odszkodowania – konsultacje, jak uzyskać, jak uchronić się przed roszczeniami;
- kontakt z bankami i ubezpieczycielami – umowy, korespondencja;
- sporządzanie oficjalnych pism;
- długi i wierzytelności – sporządzanie wezwań do zapłaty, obsługa przy postępowaniu przed sądem, obrona przed roszczeniami;
- egzekucja komornicza – reprezentacja i kontakt z komornikiem, sporządzanie wniosków;
- pomoc prawna dla osób pracujących za granicą – tłumaczenie i sporządzanie odpowiedzi na pisma od urzędów, banków, pracodawców (j. angielski i niemiecki);

Pomożemy także w sprawach niewymienionych powyżej, a które wymagają udziału prawnika – rozwiążemy problem!

4. Spadki
- testament – jak sporządzić?;
- spadek – przyjęcie, odrzucenie; pomoc w procedurze i doradztwo przy wyborze najlepszego rozwiązania;
- podział majątku spadkowego – obliczanie udziału w spadku, pomoc w sporządzaniu projektu podziału majątku;
- wydziedziczenie – konsultacja, projekt .

5. Sprawy rodzinne:
- rozwód, czy separacja – konsultacje;
- podział majątku – porady, pomoc w sporządzeniu projektu podziału;
- mediacje rodzinne.

6. Sprawy z zakresu prawa pracy:
- weryfikacja umów o pracę;
- doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę;
- informowanie o prawach pracownika;
- pomoc w razie konfliktu z pracodawcą;
- konsultacja w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

PRZEDSIĘBIORCA

Trudno rozwijać własną firmę bez zaplecza prawnego. Po co przedsiębiorca ma skupiać swoją uwagę na gąszczu przepisów i formalności, gdy może zostawić to specjaliście. Naszym zdaniem prawnik powinien być partnerem biznesu. Dlatego oferujemy usługi dedykowane specjalnie dla przedsiębiorców.

- porady dla osób planujących i zakładających działalność gospodarczą:

• wybór najkorzystniejszej formy,
• procedura rejestracyjna
• przygotowanie statutów, regulaminów,
• wsparcie w wyborze najodpowiedniejszego ubezpieczenia,
• informowanie o sytuacji prawnej przedsiębiorcy, jego prawach i obowiązkach;

 - sporządzanie i konsultowanie koniecznych dla bieżącej działalności przedsiębiorstwa wzorów umów:

• między przedsiębiorcami, np. o współpracę,
• przeznaczonych dla konsumentów,
• o pracę, zlecenie, dzieło;

- sporządzanie i konsultowanie zawieranych przez przedsiębiorcę umów, m.in.:

• o najem lokalu na działalność,
• o świadczenie usług telekomunikacyjnych;

- pomoc w obsłudze wierzytelności:

• obsługa procesów sądowych w sprawach o zapłatę,
• wszczynanie egzekucji komorniczej,
• obsługa postępowań komorniczych oraz utrzymywanie bieżących kontaktów z komornikami,
• windykacja należności – świadczona przez naszego Partnera;

- kompleksowa informacja o prawach i obowiązkach pracodawcy;

- pełna obsługa BHP świadczona przez naszego Partnera.

FUNDACJE, STOWARZYSZENIA

Prowadzenie organizacji pozarządowej, wbrew pozorom jest otoczone wianuszkiem formalności i wymogów. Chęć działania, pomagania, wspierania zderza się z często niezrozumiałymi przepisami. Mając na uwadze wyzwania prawne, stojące przed fundacjami i stowarzyszeniami, wyciągamy do nich rękę ze specjalnie dla nich przygotowaną ofertą obsługi prawnej.

- przygotowywanie i konsultowanie projektów statutów, regulaminów;
- uczestnictwo w walnych zebraniach, w tym:

• prowadzenie,
• nadzór nad prawidłowym przebiegiem,
• protokołowanie;

- sprawozdawczość z działalności dla sądów (w tym Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) oraz jednostek samorządu;
- sporządzanie umów, wniosków, petycji i innych pism niezbędnych w działalności organizacji;
- pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych, m.in. dot. członkostwa, zatrudnienia pracownika, współpracy, najmu lokalu;
- reprezentowanie fundacji/stowarzyszenia przed sądami (na podstawie zawartej umowy);
- konsultacje dotyczące formy prowadzenia działalności gospodarczej;
- pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

MEDIACJA

Mediacja potrafi uczynić cuda – jako prawnicy jesteśmy o tym przekonani.

Spór przed sądem nie zawsze przynosi oczekiwany przez strony efekt. Drogą, która pozwala stronom istotnie wpływać na sposób rozwiązania problemu, jest niewątpliwie mediacja.

Proces sądowy zamiast pogodzić zwaśnione strony, jedynie niepotrzebnie zaognia konflikt. Rozwiązaniem, które zadowoli obie strony oraz pozwoli na naprawę wzajemnych relacji jest mediacja.

Wizyta na sali sądowej to niepotrzebne napięcie i stres. Aby ich uniknąć, warto usiąść przy stole w towarzystwie bezstronnego mediatora.


Wybór mediacji gwarantuje mniej formalną, spokojną atmosferę, pozbawioną sztywnych procedur. Dużym atutem tej formy rozwiązania sporu jest czas, gdyż co do zasady, mediacja trwa krócej niż postępowanie sądowe.


Proponujemy Państwu skorzystanie z usług naszego mediatora, który ukończył certyfikowany kurs prowadzony przez Polskie Centrum Mediacji i jednocześnie stale rozwija swoje umiejętności. Posiada wszelkie wymagane kwalifikacje do prowadzenia rozmów między skłóconymi stronami, odnosząc na tym polu sukcesy.

Jeżeli zależy Państwu na sprawnym, profesjonalnym i kompromisowym rozwiązaniu sporu, zapraszamy do kontaktu z nami!